Ekspertise

Ekspertise

Effektiv purring + inkassovarsel + forliksrådet = resultater

Ta kontakt med en våre saksbehandlere i dag for å motta eksperthjelp.


Østfold Inkasso AS satser på personlig kontakt og
våre saksbehandlere kan sitt håndverk ut og inn.


Send dine utestående fordringer til oss for fremtidsrettet og effektiv inkasso.


VÅRE EKSPERTER:

 

 

 

Cathrine – Daglig Leder       |        Trond – Fagansvarlig

cathrine@ostfoldinkasso.no                      trond@ostfoldinkasso.no


Liv Irene

Liv Irene

oi_icon32x32livirene@ostfoldinkasso.no

Anette

Anette

oi_icon32x32anette@ostfoldinkasso.no

Terje

Terje

oi_icon32x32terje@ostfoldinkasso.no